„Nejtěžší taneční krok je ten první. ZAČÍT.“

D. I. Pisarev

About us

Pro celou naši taneční školu je charakteristické základní motto “Nejtěžší taneční krok je ten první, začít.” Chuť, odhodlání a radost jsou to, co nás vede dopředu. U většiny našich studentů jsme byli svědky jejich prvních tanečních kroků a těší nás, že i po 10 letech u mnohých z nich jejich kroky vedeme i nadále.

S některými studenty jsme procestovali půl světa, s některými jsme prožili již více jak polovinu jejich života. Tyto zkušenosti nám ukázaly, že právě překonávání sama sebe, objevování nových zážitků, je naším hnacím motorem. K tomu vedeme i naše lektory, aby své studenty rozvíjeli a ne je kritizovali.

Kromě širokého záběru, je specialitou naší školy velká zkušenost s výukou individuálních lekcí. Ty nabízíme párům, které s tancem začínají nebo se jen chtějí připravit na ples, nabízíme je i jednotlivcům, pro které může být z různých důvodů obtížné najít si tanečního partnera.

Vyučujeme tanec na vozíku, vedem kurzy pro děti a dospělé a pečujeme o naše seniory v rámci seniorských tančíren a programu Seniorského StarDance.

Naše individuální lekce nabízejí:

1. možnost efektivní a především individuální práce, kdy se Vám bude věnovat výhradně jeden lektor tance

2. záruku rychlých pokroků při vylepšování či osvojování si tanečních kroků a dovedností

3. časovou flexibilitu a flexibilitu při výběru tanečního sálu, který nabízí potřebné soukromí

CO VÁM KURZ PŘINESE?

FREKVENTANTI NAŠICH KURZŮ JIŽ PO NĚKOLIKA TÝDNECH STRÁVENÝCH TANCEM U SEBE POZORUJÍ:

 • Zvýšené sebevědomí
 • Více si užívají společenských večírků a oslav
 • Už nikdy nemusí říkat “ne” na taneční pozvání
 • Objeví aktivní odpočinek v nové formě
 • Cítí se v lepší fyzické kondici
 • Začínají sledovat vylepšování postavy

KDO JSOU NAŠI KLIENTI?

 • Jednotlivci mající zájem o tanec
 • Začínající či mírně pokročilé páry všech věkových skupin
 • Děti od 6-15 let věku
 • Senioři
 • Zájemci o tanec na vozíku
 • Soutěžní páry a Pro-Am klienti
 • Firmy

HISTORIE A POSLÁNÍ
ORGANIZACE

Tanec pro všechny je nevládní neziskovou organizací – spolkem, který vznikla v roce 2012 s cílem rozvoje a propagace společenského tance na všech úrovních. Naší první snahou je zpřístupnit tanec a otevřít možnosti co nejširšímu poli zájemců o toto krásné umění.

Od našich začátků, kdy jsme se orientovali především na soutěžní formu společenského tance, se náš záběr značně rozšířil i o oblasti další. Kromě založení sportovní pobočky spolku – TK DanceTime, kde máme nyní přes 120 členů a týmu Pro-Am TK DanceTime, se věnujeme terapeutické stránce tance, organizujeme Seniorské StarDance a Seniorskou tančírnu, v rámci kterých dochází ke generačnímu setkávání, věnujeme se i rekreační stránce tance v kurzech pro děti a tanečních pro veřejnost. Vyškolili jsme naše lektory, aby jako první v ČR začali vyučovat tanec na vozíku.

AKTIVITY SPOLKU

Nejviditelnější sportovní aktivitou posledních let je organizace tanečních soutěží DanceTime Cup, DanceTime Gala Cup a mezinárodního festivalu Prague Dance Championship na Žofíně. Soutěže jsou zaměřené na začínající tanečníky, pokročilé páry včetně světové ligy. Každoročně se jich účastní přes 1500 soutěžních párů.

Pro členy našeho sportovního klubu realizujeme pravidelná soustředění a semináře. Radost nám dělá stále se rozrůstající členská základna, stejně jako členové spolku, kteří jsou s námi od samotného založení. Společně jsme s našimi žáky oslavili již mnoho úspěchů – titul 2.vicemistrů ČR junior 1, vítězství na tanečním ranklistu junior 2, finále taneční ligy dospělých a mnoho dalších. Více informací o tanečním klubu na jeho FB stránkách TK DanceTime.TK DanceTime.

V roce 2020 jsme jako první v historii ČR zorganizovali soutěž a kongres tance na vozíku a této oblasti se s naším partnerem SKV Praha intenzivně věnujeme.

Žádná aktivita by však nešla zorganizovat bez podpory a spolupráce. Rádi bychom poděkovali za dlouholetou podporu hl.m. Praha, MČ Praha 1, MČ Praha 9, MŠMT, NSA.

KDO JSME

ŠKOLA TANCE PRO VŠECHNY

Plavínová 20/2783, 130 00 Praha 3

 • IČO: 22709908
 • Bankovní spojení: 2100333354/2010
 • Datum založení: 23. 9. 2012
 • výroční zprávy jsou k dispozici zde.

MGR. VÍTĚZSLAV RÁZEK

PŘEDSEDA SPOLKU – STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

Tel.: 732 433 408

 • výuka tance a vedení lektorského týmu
 • organizace soutěží, workshopů

Ve své praxi výuky tance vychází nejen ze znalostí a dovedností z oblasti sportovního tance, ale také ze svých studií pedagogiky (Pedf UK) a psychologie (FF UK). Při spolupráci s klienty tak věnuje zvýšenou péči právě empatickému a individuálnímu přístupu. Tanci se profesionálně věnuje od r. 2005. Vystudoval nejvyšší třídu porotce a trenéra v tanečním sportu, absolvoval stáž ve studiích v Bostonu a New Yorku a také školení tance na vozíku od Petera Vidašiče.

V roce 2020 byl zvolen členem prezidia Svazu učitelů tance ČR, předsedou Czech Amateur League, předsedou Czech Para Dance Sport (2020-2022) a členem výboru Czech Pro-Am Dance Union. Byl vedoucím organizačního týmu Prague Dance Championhsip (2021, 2022, 2023), MIstrovství Evropy Para Dance Sport (2022) a Světového poháru Para Dance Sport (2021, 2023).

MGR. KRISTÝNA MÜCKOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ REVIZNÍ KOMISE SPOLKU

Tel.: 604 846 324

 • výuka tance a vedení lektorského týmu
 • rezervace a koordinace služeb

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 12 let se věnovala baletu v rámci kurzů v Národním divadle. Na Univerzitě Palackého v Olomouci absolvovala studia trenéra a porotce nejvyšší třídy. Patří k nejzkušenějším lektorům svatebních tanců v týmu naší školy – vyučovala 300+ svatebních párů. Již několik let je hlavní lektorkou TK DanceTime a nyní se věnuje i vedení tanečních pro dospělé.

Za své aktivní kariéry Vítězslav Rázek a Kristýna Mücková dosáhli mnohých sportovních úspěchů. Mezi ty největší řadí finále na mistrovství Evropy, titul mistrů ČR ShowDance, celkové vítězství na taneční lize a získání nejvyšší trenérské a porotcovské licence. Nyní se kromě vystupování a lektorské činnosti věnují porotování soutěží.

FOTO A VIDEO